dinsdag, 31 januari 2006

Regen...

Een klein lief meisje stond onder een luifel. Ze had juist boodschappen gedaan in de supermarkt, met haar mama.
Ze zal ongeveer 6 jaar oud zijn geweest, dit prachtige roodharige sproetige beeld van onschuld.
Het stortregende buiten.
Je weet wel, dat soort regen dat goten en afvoerputjes doet overstromen, zo gehaast om de aarde te raken, dat het geen tijd had om de straal wat zachter te zetten.
We stonden allemaal onder deze luifel aan de ingang van de supermarkt.
We wachtten, sommigen geduldig, anderen "geïrriteerd", omdat de natuur hun haastige dag in de war had gegooid.
Ik ben altijd wat dromerig als het regent. Ik verdwijn in het geluid en in het gezicht dat de hemel het vuil en het stof van de wereld afspoelt.
Herinneringen van "rennen en spetteren" als een "kind" -zo zorgeloos spelen in je gedachten, als een welkome onderbreking van een voorbije dag met zorgen en stress…
Haar stem was zo mooi toen het de hypnotische trance onderbrak, waar we allemaal in gevangen zaten.
"Mama, laten we door de regen gaan rennen," zei ze. "Wat?" Vroeg Mama. "Laten we door de regen gaan rennen!" herhaalde ze.
"Nee, lieverd. We wachten dat het wat minder wordt" antwoordde mama.
Het kind wachtte nog een minuutje en herhaalde: "Mama, laten we door de regen gaan rennen."
"We worden doornat als we dat doen," zei mama.
"Nee, dat zullen we niet, mama. Dat is niet wat je zei vanmorgen" zei het meisje terwijl ze aan haar mama's arm trok.
"Vanmorgen? Wanneer zei ik dat we door de regen konden rennen en niet nat zouden worden?"
Het meisje zei kalmpjes: "Weet je dat niet meer? Toen je met papa praatte over zijn kanker, toen zei je, Als we hieromheen geraken, samen, komen we door alles heen!"
Iedereen was opeens muisstil. Ik zweer dat je niets anders hoorde als de regen.
We stonden allemaal doodstil. De volgende minuten kwam er niemand en ging er niemand weg.
Mama dacht even na over wat ze zou antwoorden.
"Lieverd, je hebt gelijk. Laten we door de regen rennen.
Als het zo moet zijn dat men ons vanuit hierboven nat laat worden, wel, ....dan hadden we misschien juist een wasbeurt nodig," zei mama. Daar gingen ze.
Ze werden doornat.
Maar ze werden gevolgd door enkele anderen die schreeuwden en lachten als kinderen onderweg naar hun auto's.
En ja, ik ook. Ik rende en werd nat. Ik had ook een wasbeurt nodig.
 
Omstandigheden of mensen kunnen je geld, je materiële bezittingen en je gezondheid wegnemen. Maar niemand kan ooit je dierbare herinneringen wegnemen...
Vergeet daarom niet om "tijd" te maken en de gelegenheden te pakken om elke dag herinneringen te maken. Voor alles en voor elk doel onder de hemel is er een seizoen en een tijd.
IK HOOP DAT JE STEEDS DE TIJD NEEMT OM DOOR DE REGEN TE RENNEN.
 
Neem gerust wat tijd om tijd te verliezen.

auteur onbekend

08:52 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (6)

Terug over tot de orde van de dag

ség mannekes,

straks moet IK JULLIE nog opbeuren!!!!

Alle gekheid op een stokje: Bedankt aan iedereen voor al die warme blijken van sympathie , das toch wel tof hoe BloggenLand in zo'n momenten zijn warme hart toont!!!! Dat doet echt veel deugd aan mijn communiezielke ...

Maar nu gaan we ons weer herpakken é, ik heb geen goesting om mij daar blind op te staren zulle.... Het kan nog alle kanten uit en zelfs al zou het kwaadaardig zijn... So what?? Ik ga dat vermaledijde "beest" te lijf met alles wat ik in mij heb!!!

Of denken jullie dat ik mij zo snel gewonnen geef??? Da ziede van ier!!!! Den VBT sturen we er op af, den EEE, Borri-Pepi en gans BloggenLand als 't moest nodig zijn!!!!

08:07 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (2)

maandag, 30 januari 2006

Verwacht... maar toch behoorlijk overstuur

Ik wou er hier eerst niets over zeggen maar het lijkt mij het verstandigste, vooral voor mezelf, om het toch maar in de blog-groep te gooien...

Een 2-tal weken geleden voelde ik een knobbel in mijn rechterborst. Ik ben helemaal niet paniekerig aangelegd maar ik had wel onmiddellijk een slecht voorgevoel.

'n Paar jaar geleden had ik ook zoiets voor maar toen was ik er veel geruster in, uiteindelijk bleek het toen "slechts" om klierweefsel te gaan...

Deze keer was ik er niet zo gerust in....

Het toeval ( al betwijfel ik dat!!! ) wil dat ik nog maar pas bij mijn gyneacoloog was langs geweest en ik had dus nog een voorschrift zitten voor zowel een mammo- als voor een echografie.

Na een korte aarzeling heb ik dan maar de koe ( of is 't toch de stier??? ) bij de horens gevat en een afspraak gemaakt.... dat was dus vandaag!!!!

Tja, geen goed nieuws deze keer!!!! Geen klierweefsel, helaas....

Wát, dat kon of wou de radioloog niet zeggen, maar dat ik een biopsie moet ondergaan, dát heeft hij mij wel bevestigd.... Ik heb de man echt het vuur aan de schenen gelegd, ik moest het weten.

Pfffff, ik heb hem toen gevraagd of ik eens goed mocht vloeken!!!! Tegen beter weten in had ik echt gehoopt dat ik opgelucht naar buiten zou stappen... ja tarara.... de tranen stonden in mijn ogen!!! Ik heb 't eventjes héél moeilijk gehad...

Je moet weten, mijn moeder overleed aan borstkanker toen ze amper 46 was; mijn hartsvriendin heeft borstkanker; een collega op 't werk ook; een andere collega is reeds overleden!!! En allemaal rond diezelfde leeftijd, ik word er zelf 49 dit jaar!!! Die gedachten spoken dan ook wel eventjes door je hoofd...

Maar alléé.... een biopsie ondergaan betekent NIET NOODZAKELIJK dat er iets kwaadaardigs zal gevonden worden hé.

Ik vertrouw op mijn engelbewaarder...

Kleine aanvulling.... de radioloog stuurt de foto's door naar mijn gyneacoloog, die, vermoed ik toch, op zijn beurt eerstdaags contact zal opnemen met mij... Maar ongeduldig als ik ben ( alhoewel, nu zou ik veel liever hard weglopen!!! ) zal ik zelf wel bellen, morgen!!! Als het dan zo is, dan wil ik 't liefst zo snel mogelijk weten wáár ik aan toe ben!!!

Hoedanook, ik hou jullie op de hoogte!!!!

16:54 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (17)

zondag, 29 januari 2006

Als 't met zo'n brief niet lukt, dan weet ik 't ook niet meer!!!!

Sollicitatiebrief

Mijnheer,

Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.

Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom gebruik ik dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" het ook ax niet meer. Ik cebruik dan wex de xetter "c"). Coed. Ik kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de xetter "m" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter "m" wex).

Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo. Ik heb dit toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds matuurxijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb cedeem... Mou is de xetter "e" efcebrokem. Mou je, dem meer de xetter "e". Coed.

Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer moest ik im diemvt. (De xetter "v" heeft het mu ook becevem. Duv tiep ik im pxeetv deervem de "v"). Toem ik uit diemvt kwem, bem ik weew meew det imvtexxetie-bedrijf ceceem meew omdet det me miet meew beviex bem ik deew meew weew wecceceem (U zuxt wex xemewkt hebbem det de "w" het ook miet meew wewkt. Vemdeew det ik de xettew "w" deewvoow cebwuik.

Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de "p") toem moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de vem de "u" tik ik de "u"). Cexxutic (he peh, de "t" wewtt uut miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme, ,e "," uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew mee uit. ,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm vuxxicitetie im. Het heeqt m%mv imziemv ceem zim zu te vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem, Eem vuxxicitemt.

NVDR. Klik op de uiterst toepasselijke afb.

21:09 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (6)

Breng Tommy AUB een bezoekje

Ik was net de wekelijkse bloemen in ontvangst gaan nemen bij Dirk, onze Schotland-fan; toen ik er een linkje bemerkte naar Tommy, een achtjarig kankerpatiëntje...

Ik ben eens langsgeweest en heb er nog steeds de tranen in de ogen van....

Laat jullie warme blog-hart spreken en ga AUB eens op bezoek bij Tommy, hij en zijn familie kunnen alle steun gebruiken. Zelfs al weet je niet wat gezegd, laat dan gewoon een knuffel achter. Het zal hen zeker plezier doen...

Zeker doen hé

01:37 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (9)

Eventjes halt houden!!!!

Zoek geen geluk, want je zoekt je een ongeluk.
Taco Sjoerd Bijlsma

Denken is het spreken van de ziel met zichzelf.
Plato

Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme.
Erich Fromm

Niets is meer waard dan de dag van vandaag.
Johann Wolfgang von Goethe

Een gedachte is slechts een lichtstraal in het zwartst van de nacht. Maar het is juist die lichtstraal die alles is.
Henri Poincaré

00:37 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (0)

zaterdag, 28 januari 2006

Een "uniek" geschenk voor Valentijn!!!!

Trendy: juwelen uit botten of tanden van je geliefde

 

Dat je van de as van een overleden geliefde juwelen kunt laten maken, wisten we al. Maar nu heeft de Sunday Times een nieuwigheid ontdekt op het opsmukfront: biojuwelen, oftewel ringen die worden gemaakt van de beenderen van een levende geliefde die daarvoor dan wel een wijsheidstand en/of een stukje kaakbeen moet afstaan.

 

Het idee is afkomstig van Tobie Kerridge, die is verbonden aan het Londense Royal College of Art, en heeft zopas de ethische goedkeuring gekregen van de Britse autoriteiten. Concreet wil dat zeggen dat een viertal koppels, die werden geselecteerd uit vele honderden vrijwilligers, in een Londens ziekenhuis cellen uit een stukje kaakbeen of een wijsheidstand zal laten verwijderen. Het DNA daaruit zal dan verwerkt worden tot een ring die zal worden ontworpen door de bekende designer Nikki Stott.

 

Het voordeel van dat alles? Volgens de enthousiaste kandidaten gaat het hier om twee symbolen van biologische binding, in plaats van een wettelijke band want dat is het huwelijk toch maar.

 

Voor zo'n blijk van oprechte liefde hebben ze graag 7.500 euro per ring over, maar dat hoge prijskaartje betekent niet dat bedenkers van deze biojuwelen er zelf rijk van willen worden, want lucratieve aanbiedingen van Amerikaanse investeerders hebben ze al afgewezen.

Bron: HLN

15:50 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (3)

Den VBT schaft aan....

een GSM die elektrische schokken uitdeelt

 

De Shock Phone lijkt op een antieke GSM uit de jaren 80, maar zoals vaak bedriegt de schijn hier ook. Het toestel, met de vorm van een baksteen, doet dienst als zelfverdedigingsmiddel. Niet alleen kan je er iemand de kop mee inslaan, je kan, dankzij de grote batterijen in het apparaat, elektrische schokken uitdelen.

 

Het enige gevaar aan het toestel bestaat dat het knopje, om de elektrische lading af te vuren, aan de zijkant van de telefoon zit. Wie tijdens het bellen per ongeluk op het knopje duwt, jaagt zichzelf mogelijk een lading elektriciteit door de hersenen. NVDR maar wij, VBT-sters zijn zo stom niet

Bron: HLN

15:40 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (3)

vrijdag, 27 januari 2006

Den Dwarsligger ná zijn duik in de Ardennen

Echtig waar, gevonden op het net...

Nav de info die Nicole doorgaf via mijn blog , heb ik eventjes gegoegeld en zo waar ik Talleke heet kwam ik deze "uitleg" tegen over de "enorme" gevolgen van één of ander uitstapje van Berre en Nicole in de Ardennen, met foto en al!!!!!

 

kleine nota

om tenvolle  van den dwarsen zijn klein piemelke te kunnen genieten ( humm humm ) klik je beter op de afb.


Kleine penis na duik in koud water
 
De penis van de "den dwarsligger" valt bijna in het niet.

In verhouding tot zijn machtige lijf is hij ontzettend klein. Vergeleken met de penis van andere mensapen én van de mens in verhouding tot het lichaam is hij zelfs de kleinste.

 

Arme Nicole!!!! Ze zal nu zeker aangewezen zijn op al die speeltjes van EEE

PS. Nu pas begrijp ik tenvolle waarom den Dwarsen met dienen EEE gestart is!!!! Uit pure noodzaak!!!!!!

20:22 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (6)

Sloggi-mopje

Nadat een pas getrouwd bruidspaar de bruidssuite van het hotel heeft betreden doet de bruidegom zijn broek uit en geeft het aan zijn kersverse bruidje met de woorden:
"Trek deze broek van mij eens eventjes aan".
Met een ietwat verbaasd gezicht doet ze wat hij zegt en merkt even later op:
"Zie je nou wel, deze broek past mij toch niet!!!"
De bruidegom ziet dat tafereel eens geamuseerd aan en zegt dan heel doordringend: "Heel goed, onthoud dus dat IK de broek draag en niet jij."
Even later geeft het bruidje haar slipje aan haar bruidegom en zegt: "Dan wil ik nu graag, dat jij ook even mijn slipje past".
Hij gaat argeloos op haar verzoek in. Het komt echter niet verder dan zijn rechterbeen en hij moet dan wel opmerken: "Ik kom helemaal niet in je slipje."
"Juist.", zegt het bruidje, "en als jouw houding niet verandert, dan blijft dat ook zo!!!"

 

16:26 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (3)

Hotelrekening

Een koppel op weg huiswaarts, besluit na een vermoeiende vakantie, om wat uit te rusten in een hotelletje langs de weg. Ze vragen de receptionist om hen over vier uren weer te wekken.
Bij vertrek krijgen ze een rekening gepresenteerd van 350 euro. De man ontsteekt in woede.
De receptionist en de manager vertellen dat dit de standaardtarieven zijn.
Het hotel beschikt over een riante sauna met massage, een zwembad met yacuzzi allemaal ter beschikking van de geëerde gasten.
Elke avond een optreden van de beste artiesten  uit Parijs, Londen en Amsterdam.
De man zegt dat ze daar geen gebruik van hebben gemaakt.
De manager blijft echter bij zijn verhaal: "Het is hier, dus u had er gebruik van kunnen maken".
De man schrijft morrend een check uit en overhandigt die aan de manager.
Daarop roept deze verbaasd uit: "Maar mijnheer, dit is een check voor slechts 100 euro!"
"Klopt", zegt de man, "Ik heb u 250 euro in rekening  gebracht voor het neuken met mijn vrouw."
"Maar dat heb ik niet gedaan" roept de manager verontwaardigd.
"Tja" antwoordt de man, "Ze was hier, dus u had er gebruik van kunnen maken."

 

15:03 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (2)

Speciaal ontworpen voor den VBT!!!!

Nieuw: zwart toiletpapier


Met zwart toiletpapier lijkt een Portugees bedrijf een gat in de markt te hebben gevonden. Deze zomer bracht het in Spanje en Portugal het zwarte wc-papier op de markt. In november lag het in Frankrijk in de winkels en inmiddels zijn er orders binnen uit Australië en Japan.

Het bedrijf Renova wil het zwarte toiletpapier begin volgend jaar in de Verenigde Staten en Canada introduceren. Directeur José Manuel Pinheiro noemt de reacties uit de hele wereld "onverwacht".

Renova mikt met zijn product op sjieke hotels en restaurants. Het vraagt 2,50 euro per rol en noemt het papier "elegant, opstandig, alternatief en eeuwig modieus". NVDR. Kortom: alle kenmerken van een VBT-ster

De Amerikaanse papierdistributeur Consumers Interstate Corporation, die een encyclopedie bijhoudt over toiletpapier, liet weten dat zwart papier wellicht een kleine groep mensen aanspreekt, maar dat de meerderheid het zal houden bij wit. "De mensen preferen hygiëne boven een trendy ontwerp."

 

bron: HLN

14:25 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (2)

donderdag, 26 januari 2006

Tikkertje.....

Getikt door An en ik geef het graag door


Vier baantjes die je in je leven hebt gehad:
- Verkoopster
- Hygiënisch verantwoordelijke op Intensive Care
- Vertegenwoordigster bij ECI
- Staatsbeambte

 

Vier films die je niet genoeg kunt zien:
- Alle versies van Lethal Weapon

- La grande vadrouille
- La grande vadrouille
- La grande vadrouille ;-))))

 

Vier plaatsen waar je gewoond hebt:
- Schaarbeek
- Ieper
- Duitsland
- Denderleeuw

 

Vier televisieprogramma’s waar je graag naar kijkt:
- Alles kan beter
- De Laatste Show
- De slimste mens ter wereld
- HoeZo

 

Vier plaatsen waar je op vakantie ging:
- Groot Hertogdom Luxemburg
- Andorra
- Frankrijk
- Gezellig thuis ( ben meer een dagjestoeriste )

 

Vier websites die je dagelijks bezoekt:
- Google
- Het Laatste Nieuws
- ZDNet
- Webshots

 

Vier dingen die je graag eet:
- Fruitpap ( echt waar!!!! )
- Aardbeien met slagroom
- Warme brusselse wafel weerom met slagroom
- Varkenslapje met witte bonen in tomatensaus en gekookte patatjes én vééééééél saus

 

Vier plaatsen waar je liever bent dan nu:
- Nergens, ik ben echt graag waar ik nu ben

 


Vier bloggers die je gaat taggen:
-
Nicole van den Dwarsligger
- Snellen
- Blablah
- Klaverke

19:53 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (2)