woensdag, 03 juni 2009

Speciale BreinFood... en daarna blogpauze!!!

Que sera, sera...De gemakkelijke weg, waarbij je niets verliest, loop niet altijd in de goede richting.
John Ruskin

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
Phil Bosmans

Vergeef jezelf als je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, verandert je onvrede in vrede.
Eckart Tolle

Beter op onvolmaakte wijze invulling geven aan je eigen bestaan dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders imiteren.
Bhagavad Gita

Wanneer de weg ophoudt, verander. Na verandering kun je verder.
I Tjing

Het leven wacht altijd tot de situatie kritiek is, om zich dan van zijn beste kant te laten zien.
Paulo Coelho

Door niemand worden we zo grondig om de tuin geleid als door onszelf.
Seneca

In elk menselijk hart bevinden zich een tijger, een varken, een ezel, en een nachtegaal. Het verschil in karakter is het gevolg van hun ongelijke activiteit.
Ambrose Bierce

De hartstochten zijn de winden, die de zeilen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen.
Voltaire

Elke stommeling kan zijn ogen sluiten, maar wie weet wat de struisvogel ziet in het zand.
S. Beckett Murphy

Zonneschijn is heerlijk, regen verfrist, de wind versterkt en sneeuw maakt vrolijk. Slecht weer bestaat niet; er zijn alleen verschillende soorten goed weer.
John Ruskin

Wij verwijten anderen enkel die fouten, waarvan wij geen profijt trekken.
Alexander Dumas

Iedere aanpassing vergt een verloochening. Alleen karakterloze mensen passen zich gemakkelijk aan.
Antoon Vloemans

01:26 Gepost door Tal | Permalink | Commentaren (8)